Kamiza

                                                                                     Kamiza de SHUMEIKAN. Le dojo de Nobuyoshi Tamura